OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1
title-leftاهداف ما title-right
bg-corner
                 

1-     ارتقای کیفیت زندگی هموطنان.

2-   بهسازی فضاهای شهری.

3-  دقت سرعت و کیفیت در ارائه خدمات و رعایت کلیه اصول حرفه ای.

4-    ارتقای توانمندیهای کارکنان در راستای ارائه خدمات متمایز.

5-   افزایش گستره فعالیت در سایر نقاط کشور.

6-   بهره گیری از دست آوردهای نوین و روزآمد حرفه ای.bg-corner